tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A meme-generating mastermind.
Stephen Colbert is a memestermind.
viết bởi D. E. L. 05 Tháng hai, 2011