tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The high you attain upon completing Mental Masturbation
I just had a mentalgasm doing abstract algebra
viết bởi zippadeedoodaa 07 Tháng tám, 2010