tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A greeting of congratulations from a Jewish cat.
What?? You're pregnant with kittens, Willow-Kitty?!?! Meowzel Tov!!!
viết bởi Jehn Baker 10 Tháng mười một, 2006

Words related to Meowzel Tov

cat congratuations jewish greeting mazel tov meowsel tov