tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
To merk somebody to an extent that merk isnt suitable enough to describe the event.
Vlad is running in the streets and Doug trips him over....
Doug: Mercatores.
viết bởi DDEC 28 Tháng mười một, 2010