Top Definition
A disease brought on by over-playing of Mercenaries 2: World in Flames too much. Symptoms include: Hating Venezuelans, having the excessive desire to steal a car, and crash it into a petroleum pump, or the urge to capture mansions. The only cure is 5 hours of Chinese Water Torture followed by 3 pounds of cake
Guy 1: Hey, you wanna drive to that new Venezuelan restaurant?

Guy 2: Nah, I can't, I might kill them. I have Mercenaritis
viết bởi NoahTheSlash 02 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×