tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A person who takes advantage of elves.
-Did you see Franz last night?

-Ya what a merkendorfer!!
viết bởi Bamboozed 13 Tháng bảy, 2011