Top Definition
A place, like Nirvana, which is a state of mind, a meta-physical place, where someone is merked
If someone is merked, they are taken to Merkistan
Merkistani - Nationality of people who live in Merkistan
"You got taken to Merkistan"
"Thats a bit of a Merkistan"
"I came, i saw, i merkistaned"
"Your just a massive chief my friend. Merkistaned"
viết bởi Freddie Th 26 Tháng mười, 2008
A state of a person when they have been "merked" by someone

A location where someone is merked all the time
"You got taken to Merkistan, blud."
"Thats just merkistaned"
viết bởi Ed Ha 26 Tháng mười, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×