tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A male pretending to be a female online to gain popularity
That chick is a full on mesza
viết bởi TTech 19 Tháng năm, 2011