Top Definition
Bitching about other people bitching.
Did you hear how Mike wrote that article about how stupid people are that are complaining about how bad TV is? That was one great metabitching article.
viết bởi Mike Flynn 22 Tháng chín, 2004
5 Words related to Metabitching
To complain about someone else who complains all the time or to complain about a complaint someone else has made.
So anyway, my friend does nothing but bitch all day, and I'm really getting sick of it. Sorry for the meta-bitching.
#bitch #complaint #whine #moan #lament
viết bởi Kwame Beauvais 28 Tháng một, 2009
Bitching about bitching.
My sister will never stop metabitching about that bitch Caroline who was all "you should never wear that shirt again."
#bitch #bitching #whining #complaining #dumbwhoritis
viết bởi arudnoh 06 Tháng tám, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×