tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
See asshole

IFSZ's Metabolic...see asshole again, dick head and also does TRY so hard to be funny, but really isn't.
Metabolic is such an asshole
<name> is such a metabolic >.>
viết bởi Metasucks 07 Tháng năm, 2005