tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
What I got last night when I looked at you mom.
"Dude, last night I was looking at you mom, and I got a Metal Penis!"
viết bởi Pain 09 Tháng ba, 2012