Top Definition
Circular or spiraling movement adding dimensions, seen in the 21st C arts movement after postmodernsim.

Alternatives: orthomodernism and paramodernism

Coined by N.L. 2010
"I write in a metamodernist style."

"The author was metamodern."

"That guy who came up with metajournalism as an explanation for this current trend is pretty cool."

"Modernism black, Postmodernism white, Meta is the new grey!"

"ABC-XYZ is modernism as postmodernism is AYB-CZX, as metamodernism is ZYX-CBA"

"It doesnt meta anway."
viết bởi Nick Lancaster 12 Tháng năm, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×