tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Eating Taco Bell off a latina girl's head while she gives you a blowjob.
Dude! I had the best Mexican Saucer with Carlita last night!
viết bởi benoe garcia 29 Tháng chín, 2010