tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
A persons fingers.
Get your dirty mibbits off me!
viết bởi cbizzz 03 Tháng tư, 2011