tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Godly Trickshotter in the Call of Duty series.
I wish I was Micah Graves.
viết bởi Micah Graves 22 Tháng bảy, 2011