tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The absolute King of douchemonkeys.
Did you just see him spit in that girl's drink? What a Migneron!
viết bởi douche-identifier 10 Tháng tư, 2010