Top Definition
n 1. Someone who has alot of spunk
2. The person with alot of spunk

v 1. To show off your spunk

adj. 1. Describes a person showing spunk

(Normally refers to a girl)
That girl is a super Mignone with all of her cheer moves.

Mignone a little this way, so i can register it.

That chick went total Mignone with it!
viết bởi The World's Best Blonde 08 Tháng một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×