tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Synonym: Princeton
1: Wow, look at Miheer!
2: Don't you mean Princeton?
1: Same thing!
viết bởi onecooltigerfan 29 Tháng mười một, 2011