tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Arabic variation of the name for archangel Michael.
Mikaeel is the archangel known as Michael in the west.
viết bởi Shibalba 09 Tháng sáu, 2010