tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
The most comical name ever invented.
John: "yeah, so anyway I said to Mikail . . "
James: "bahahahaha! Good one John!!!"
John: "you'r a fuck up James!"
viết bởi John Ball 11 Tháng năm, 2005