tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a girl who's name is actually MILK.
she's blonde and pretty cute.
she wants Brent,
Brent - Hey milk!

Mikaili - oh my god, lets fuck

Brent- Okay:D
viết bởi Frank Jimmy 24 Tháng tám, 2010