Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
Awesome, Sexy, and funny, cool, curves.
Mikaley is sooo funny, she makes me laugh, she is awesome.
viết bởi Jordan algeryon 24 Tháng tám, 2009
5 2

Words related to Mikaley:

awesome cool curves. funny sexy