tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Chicago slang term for fuckin a bitch real good. Mike Ditka was a good coach so this describes giving a bitch some good coachin.
I'mma put that mike dicka on that bitch tonight some of this chicago coachin.
viết bởi ILL LOGIK 20 Tháng sáu, 2006