Top Definition
A man subjected to phone calls in bars. However, this man doesn't exist! (And if he does, I'd like to shake his hand. Well, if I wanted to do that, I'd just shake my dick, wouldn't I.)
<Bartender> Hey, is Mike Rotch here? Has anyone seen Mike Rotch lately?
viết bởi Bastardized Bottomburp 14 Tháng bảy, 2003
The person that anyone who makes a prank phone call seems to be wondering if you've seen lately.
Hell, I was just wondering if you'd seen Mike Rotch around?
viết bởi El Ultimo Vato del Todo El Mundo, Panocha007 06 Tháng tư, 2003
the persone every ones looking for but cant seem to find. Hahahaha losers who cant find mike rotch
aka m y c ro t ch lol ahahhaha
viết bởi billy bob jon but crack jhaSDFKJHSF 06 Tháng mười, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×