tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Sex god.
"OMG, isn't Mike Cerrato so hawwttt?"

"Oh yeah, he's a sex god."
viết bởi velvetkenzie 11 Tháng mười, 2011