WHEN YOU RUN THE 40 YARD DASH, WEARING MOCCASINS, ON CEMENT, AND FALL AND SKIN YOUR KNEE
DUDE, BOB TOTALLY DID A MIKE D YESTERDAY.... WHAT AN ASS.
viết bởi JIGMIC 27 Tháng tám, 2008
Being face down in the grass drunk.
"Everyone at that party was miked out by the end of the night" or "hey bro, let's get miked tonight, I bought lots of fireball"
viết bởi Doodlydoo 02 Tháng tám, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×