tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Another name for Mike 'n Ikes. Usually used during card games w/ friends
Hey, Ian, pass the Mikies.
viết bởi Nikkonikko 15 Tháng tám, 2009
 
2.
Miky: I'm a white cat!
Miky: I can Meooowww
viết bởi Keitaro Urashima 13 Tháng chín, 2004