tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Green eggs and SPAM anyone, too damn good at halo, this kid is a fucking animal he doesnt lose!
Oh SHIT Austin is Mikwinning!...........Mikwen
viết bởi SPAMMY SATULLO 14 Tháng tư, 2011