tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Chasing shots with muscle milk
"Bro, I'm drink some milkahol tonight so I can get yoked
viết bởi fratbro1 05 Tháng mười, 2011