tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A gentleman's request to redo the last millennium.
So far, the 2000s have been a bust. You guys mind if I take a millennigan?
viết bởi Lord Nexus VI 08 Tháng mười, 2010