tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
to Stimulate your mind by erecting on others hoods
The ever-popular "Somebody F***ed on my hood" incodent!
viết bởi Troy 09 Tháng mười hai, 2003