tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A Multimedia and Graphic Design Studio Founded by J-O-E™ of Mo Swag Grafix.

www.millenniumx.com
Man that shirt is hot! "Thanks, i got it from Joe at MillenniumX,"
viết bởi Patrick Houston 30 Tháng năm, 2011