Top Definition
"Mother I('d) Like (to) Sleep With And Never Call Again"
coined by Barney Stinson from How I met Your Mother
"Barney Stinson is back on the market. Mothers, lock up your daughters. Daughters, lock up your Milswancas"
viết bởi LucASSo 17 Tháng mười một, 2009
4 more definitions
Variation of MILF - Mother I'd Like to Sleep With And Never Call Again.
If she's as hot as her daughter, Katy Perry's mom is a MILSWANCA.
viết bởi cityStatic 06 Tháng mười hai, 2010
Mom I'd Like To Sleep With And Never Call Again
Self explanatory...just like M.I.L.F.

That broad is a MILSWANCA
viết bởi flyguy1023 16 Tháng mười một, 2009
"Mother I'd Like to Sleep With And Never Call Again."

Invented by Barney Stinson on "How I met you mother."
Daughters, lock up you MILSWANCAS!
viết bởi ZRN595 07 Tháng sáu, 2010
mom i would love to sleep with and never call again
James: Dude check out that Milswanca!
Jason: dude she is so hot.
viết bởi Fuzi S 03 Tháng năm, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×