tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Thee art of miming.
With the help of skype I can take up mimery
viết bởi Jessis.irene 16 Tháng tám, 2011