Top Definition
(1) Rural areas occupied by mimes.
(2) The action of miming roman numerals.
(3) Super Mimes!
(1) "Oh, look. We're entering a Mimeural."
(2) John enjoyed mimeurals.
(3) "Curses! It's the mimeurals!"
viết bởi General_truffles 10 Tháng ba, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×