tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
an editor on urban dictionary who's read practicly every entry, a.k.a me
mina tor knows what philus degestation means
viết bởi Mina tor returns 08 Tháng năm, 2007