Top Definition
The act of composing a blog post entirely in one's mind without ever publishing the post in physical or electronic form.
Bob: Hey joe, what are you doing?
Joe: I'm mindblogging.
Bob: Really?
Joe: No, I'm just spacing out.
viết bởi MoFn 04 Tháng tư, 2010
When you've not posted anything on your blog in a while, but you've been thinking about many topics to write about.
person1: Hey, where have you been? What you been up to? I've been watching your blog, but you're not even writing.

person2: Yeah - I've been mind blogging, but I just haven't had a chance to post anything lately.
viết bởi Rosie Rosenberger 08 Tháng sáu, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×