tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
The way to spell Yao Ming in Japan.
It's not Yao Ming, its Ming Yao, look at his birth certificate and his ID
viết bởi TEXAS SUCKS! 29 Tháng mười hai, 2005

Words related to Ming Yao

big c dope jimmie word yo zarf