Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
The way to spell Yao Ming in Japan.
It's not Yao Ming, its Ming Yao, look at his birth certificate and his ID
viết bởi TEXAS SUCKS! 29 Tháng mười hai, 2005
10 30

Words related to Ming Yao:

big c dope jimmie word yo zarf