tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A green gremlin.
She has a sexy Mingwam called Bob. ;)
viết bởi dsalkjfdsknfklsndgf_2 10 Tháng ba, 2009

Words related to Mingwam

bob cheeseburger coconuts mingam penis sex vagina