tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
Being unmatched in misery
Being Miss Erable is singularly sad.
viết bởi Hercolena Oliver 02 Tháng năm, 2010