tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An on-growing "slang" Word in california refferring to a penis or vagina.
I put my mlgy in your mother last night.
viết bởi Wood Tiger 20 Tháng sáu, 2010