Top Definition
Mistress of the Lash. A domineering female, such as a boss, teacher, wife, or other female who demands obedience and adherence to impossible schedules and tasks.
I can't come over to watch the game Sunday; the MOTL wants me to work all weekend.
viết bởi Dr. Humonculous 27 Tháng chín, 2011
a motel in the ghetto.
Yo biotch! Lets go to the Mo-TL!
viết bởi Laqueesha 26 Tháng tư, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×