tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a person with low intelligence and often does foolish things
hey ! you Mofiz , quit doing this dumb act.
viết bởi dooplo 17 Tháng mười một, 2006