Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
a discolored, wrinkly, and stinky old person with acne problems.
Judge Judy is Moldy Bread.
viết bởi BilboJohnson 27 Tháng hai, 2010
9 0