tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
When you are born into a Catholic family, but are an Atheist.
That boy had a moldy soul.
viết bởi Paradox2767 03 Tháng năm, 2011