tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Description of something that is big!
"dude, did you see that girls booty! It was MOMPING!"
viết bởi Dr.acula1990 19 Tháng ba, 2010