Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:
 
1.
Description of something that is big!
"dude, did you see that girls booty! It was MOMPING!"
viết bởi Dr.acula1990 19 Tháng ba, 2010
2 0