tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
A bank where people go to get money and worship it.
John had to stop off at the money temple.
viết bởi Deep blue 2012 10 Tháng hai, 2010