tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Nickname for Huntington, New York located on Long Island.
yo those niggas ova at money-ton station go hard there clip you ova nothing
viết bởi MoneyTonallDAY 26 Tháng sáu, 2009