tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
someone who is god awful at video games
Look at that moneymitch go. Damn hes bad.
viết bởi Asian Azn A514n 08 Tháng năm, 2011