tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A girlfriend who takes all your money and spends it.
Yo, your girlfriend is such a moneysuckle.
viết bởi Bob Ankle 04 Tháng tư, 2014